suklydimas

suklydimas
suklydimas statusas T sritis švietimas ryšiai: žiūrėkklaida

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • suklydimas — suklydìmas sm. (2) 1. → suklysti 2: Idant jus bugščiais padarytų, į suklydimą įvestų M.Valanč. Sigitas netrukus pažino savo suklydimą I. Kiekviename mano žodyje jis bematant dešimt suklydimų suranda rš. Apgailėtinas suklydimas iš mūsų pusės būtų …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suklydimas — suklydi̇̀mas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • išklydimas — išklydìmas sm. (2) 1. → išklysti 1: Iš kelio išklydimas BŽ106. 2. → išklysti 4: Pastebėjau šiuos išklydimus J.Jabl. Vedimas dažnai jaunus apsaugo nuo išklydimų rš. Ta pasiliekta tamsoj ir išklydime iš tikrojo kelio Ns1844,3. 3. → išklysti 5:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klydimas — klydìmas sm. (2) NdŽ, klydimas (1) Dk; Sut1 → klysti: 1. Daug turėjau klydimo (klaidžiojimo, klydinėjimo) – aplei dvidešimt kilometrų Šts. 2. Aš jūsų klausiausi ir bandžiau suprasti jūsų klydimo priežastį rš. Kai ji kiek aprimo, ėmė galvoti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvalčius — ×kval̃čius (brus. xвaльч) sm. (2) iškraipymas, suklydimas: Teisingas, be jokio kvalčiaus raštas brš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuklydimas — nuklydìmas sm. (2), nuklydimas (1) Dk; SD386 1. → nuklysti 1. | prk.: Šis nuklydimas į kitus kamienus eina iš esamojo laiko rš. 2. nukrypimas (nuo tiesos): Kurie dėl tūleropų piktumų ir nuklydimų … tamsumais rašte yra pavadinti DP44. Nėra joj nė …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paklaida — paklaidà sf. (3b) 1. MŽ, [K] apsirikimas, suklydimas, klaida: Nebauskite už kiekvieną lengvą paklaidą Pč. Kronikose pasitaiko perrašinėtojų paklaidų ir iškraipymų rš. 2. mat. apskaičiuoto dydžio reikšmės nukrypimas nuo tikrosios reikšmės:… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paklydimas — paklydìmas sm. (2) 1. → paklysti 2: Jaunystė turi geras savo ypatybes, turi ir paklydimus V.Kudir. Paskiaus bemokomys, pažinę paklydimą savo M.Valanč. Tik dabar aš galutinai matau savo paklydimą rš. Būtų paklydimas manyti, kad imperialistinės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suklaidinimas — suklaidìnimas sm. (1) 1. → suklaidinti 1: Laivynas po įvairių gudrių manevrų ir priešo suklaidinimų apiplaukė Ugnies žemę rš. 2. suklydimas: Tyčia nutylėjau ir neišvedžiau iš suklaidinimo V.Piet. klaidinimas; išklaidinimas; nuklaidinimas;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukrikdyti — caus. 1 sukrikti: 1. Šito[j] sudarys, o ano[j] sukrikdỹs veseilią Lp. Kelius sukrìkdė Lp. 2. Suklydimas galutinai sukrikdė ir sujaudino jį rš. Karininkų juokas dar labiau jį sukrikdė rš. krikdyti; iškrikdyti; pakrikdyti; sukrikdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”